Publicerad 2023-07-31 13:24

Senast uppdaterad 2023-07-31 13:25

Föreläsning om ställföreträdarutredningen

Enheten för överförmyndarärenden arrangerar den 27 september 2023 en föreläsning om ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36). Inbjuden talare är Kathrin Flossing, jurist och särskild utredare för ställföreträdarutredningen.

Kathrin Flossing ska tala om utredningens direktiv, och förhoppningsvis lite om vad som händer framåt med utredningen. Utöver att besvara era frågor läggs fokus på följande avsnitt i utredningen:

  • Utredningens förslag om ställföreträdarens uppdrag och ramarna för det
  • Utredningens förslag om stöd till ställföreträdare
  • Utredningens förslag om när ställföreträdare vill avsluta sitt uppdrag
sv