eWärna Go stängt på grund av tekniskt underhåll

Redovisningssystemet eWärna Go är för närvarande stängt på grund av tekniskt underhåll. Vi arbetar för att det ska bli tillgängligt igen så snart som möjligt

Har du frågor kopplade till redovisning kan du kontakta enheten för överförmyndarärenden:

Telefon: 040-34 95 70

Telefontider: Måndag, tisdag och fredag kl. 10.00–12.00, onsdag kl. 13.00–15.00.

E-post: overformyndare@malmo.se

sv