$left
$middle

Priser för bokning av anläggning

Vid bokning av anläggning eller del av anläggning är prislistan uppdelad i tre olika prisgrupper: prisgrupp 0, prisgrupp 1 och prisgrupp 2.

Vilken prisgrupp som tillämpas bestäms av vilken verksamhet som ska bedrivas och vem som organiserar verksamheten (till exempel skola eller förening).

Priser för föreningar

För föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen bestäms prisgruppen av föreningens registreringsnivå och om verksamheten kan betecknas som föreningsverksamhet eller övrig verksamhet.

Föreningsverksamhet

Exempel på föreningsverksamhet är träningar, uppvisningar, läger, utbildningar, avslutningar och årsmöten. Som föreningsverksamhet räknas också tävlingar (ej i simhallar), seriespel, matcher och träningsmatcher.

Övrig verksamhet

Med övrig verksamhet avser vi till exempel verksamhet för icke-medlemmar och religiös verksamhet.

Priser för skolor och förskolor

Skolor och förskolor (både kommunala och fristående) har rätt att på dagtid utnyttja fritidsförvaltningens idrottsplatser utomhus utan avgift. Undantag gäller för av gräs- och konstgräsplaner vilka kan bokas enligt prisgrupp 2.

Kommunala skolor och förskolor

Malmö stads kommunala grund- och gymnasieskolors rätt att under dagtid använda fritidsförvaltningens inomhusanläggningar regleras genom överenskommelser. För bokning av anläggningar på kvälls- och helgtid debiteras Malmös kommunala skolor och förskolor enligt prisgrupp 2. 

Fristående skolor och förskolor

Inomhusytor dagtid och all bokning av anläggningar på kvälls- och helgtid prissätts enligt prisgrupp 2 om inte särskilda avtal upprättats.

Skolor i andra kommuner

Kommunala förskolor, skolor och fritidsgårdar från andra kommuner betalar alltid för anläggningar enligt prisgrupp 2.

Prisgrupper

Priser för olika anläggningar

Priserna gäller från och med 1 januari 2022.

Priser för avbokning

 

Innan kl.12 dagen före bokad tid

Ingen avgift

Efter kl.12 dagen före bokad tid

Debitering enligt prisgrupp 1

Utebliven avbokning

Debitering enligt prisgrupp 2

Du kan själv avboka tider i Rbok och avgiften vid sen avbokning varierar beroende på vilken anläggning det gäller.

sv