$left
$middle

Publicerad 2019-02-28 14:39

Senast uppdaterad 2019-02-28 14:49

Föreläsning med FRISKUS-gruppen

Välkomna att lyssna på en spännande föreläsning med Riksorganisationen Hikari.

Torsdagen den 14 mars klockan 17.30–20.00

Träningsformen Hikari Do vänder sig främst till barn och unga med speciella behov. Här används tekniker och övningar från kampsportvärlden men utan tävlan och prestige. Dessutom ingår andningsövningar och mindfulness.

Läs mer om träningsformen Hikari Do här: https://bit.ly/2V5EtXz

Anmälan

Sker via mail senast den 6 mars till: forening@malmo.se eller på malmo.se/foreningsutbildning

I anmälan skriver ni vem/vilka som kommer från er förening / organisation.

Ange: förening/organisation, namn, adress, telefon och e-mail adress till dessa, så att vi kan bekräfta via mail.

Plats: Kockum Fritid Konferenssal 1, Västra Varvsgatan 8

Vi bjuder på fika!

FRISKUS-gruppen

FRISKUS-gruppen i Malmö är en samarbetsgrupp som arbetar för att alla personer med särskilda behov ska få tillgång till samma fritidsutbud som alla andra, fast på likvärdiga villkor.

Länk Friskusgrupp: https://hisomalmo.se/friskus-gruppen

En föreläsning som riktar sig till föreningsledare, personal inom fritidsgårdar, kultur, skola, förskola, funktionsstöd och barn och ungdomshabilitering. Tjänstepersoner som har anknytning till personer med funktionsnedsättning är också välkomna!