$left
$middle

Publicerad 2017-03-30 10:17

Senast uppdaterad 2017-03-30 10:50

Nytt nummer av nyhetsbrevet Föreningsnytt

I årets tredje nummer av Föreningsnytt kan ni läsa mer om den organisationsförändring som Malmö stad genomför i vår, och som innebär att fritidsförvaltningen växer. Bland annat kommer fritidsgårdarna nu att tillhöra förvaltningen. Fritidsdirektör Johan Hermansson berättar mer om vilka möjligheter det kan innebära för Malmös föreningsliv.