Rutiner vid snöväder

Här hittar du information om rutiner vid våra anläggningar vid snöväder.

Vilka planer är öppna och vem ska vara var?

  • Föreningsavdelningen schemalägger föreningar under utomhus försäsong (v. 45–13) och beslutar i samband med schemaläggningen därmed också vilka konstgräs- och grusplaner som ska användas under denna period.
  • Totalt är 17 konstgräsplaner och 3–4 grusplaner öppna under perioden v. 45–13.
  • Mellan v.51 –1 underhålls inga planer då utomhusanläggningarna är stängda.
  • Övriga grusplaner som inte är schemalagda används på egen risk då inget underhåll sker på stängda planer. Gräsplanerna är stängda under hela perioden.

Nu kommer snön… Vad händer då?

  • Först och främst har fritidsförvaltningen ett ansvar för att snöröja och halkbekämpa gång/cykelbanor, brandgator och tillfartsvägar till våra olika anläggningar.
  • Veckan efter trettonhelgen börjar vi snöröja konstgräsplanerna och de grusplaner som ingår i försäsongsschemat efter en prioriteringsordning som är baserad på fritidsförvaltningens fördelningsprinciper. Saltning av grusplaner sker bara vid speciella undantag, dock i mycket små mängder ur miljösynpunkt. Snöröjning av planer sker normalt endast på vardagar mellan kl. 07-16. Vi räknar med att det tar minst 2 arbetsdagar att iordningsställa samtliga planer.
  • Vi stänger ner grusplanerna som inte ingår i försäsongsschemat, vilket innebär att vi inte snöröjer eller tänder belysning för dessa planer och vi garanterar inte några omklädningsrum i samband med aktivitet.
  • Vi skottar aldrig snö eller saltar planerna under v. 40-50.
  • Det kommer inte att göras något särskilt ”snöschema” (som funnits tidigare).
  • Efter v. 13 börjar vi öppna upp samtliga grusplaner vid behov, eftersom vi närmar oss seriestart.

Om det fortsätter att snöa kraftigt

Då kan vi bli tvungna att prioritera områden ur samhällsnyttigt perspektiv. Det innebär att snöröjning av planer och idrottsanläggningar kommer i andra hand och att vi prioriterar att hjälpa Malmö stad i stort med att röja snö för att säkerställa tillgänglighet till sjukvård, apotek, polis, brandkår, ambulans och så vidare.Håll utkik på vår vädersida för uppdaterad information.

Senast ändrad: 2021-04-01 14:40