Publicerad 2016-04-08 13:06

Senast uppdaterad 2016-04-08 13:10

Vi söker leverantörer till nytt boknings- och bidragssystem

Just nu håller SKL, Sveriges kommuner och landsting, på att upphandla ett nytt boknings- och bidragssystem för kultur- och fritidsverksamheter.

Projektet initierades av Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun. Under 2015 anslöt SKL till projektet då intresset från övriga kommuner visade sig vara stort. Projektets styrgrupp består av representanter från de kommuner som har startat projektet; Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun samt SKL.

Målet är att det ska bli enklare, öppnare och effektivare.

 Enklare för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala lokaler och söka bidrag.

Öppnare tillgång till information gör att kommunala lokaler kan utnyttjas bättre och dessutom blir det lättare att få insyn i hur besluten fattas kring lokalbokning och bidrag.

Slutligen är målet också att boknings- och bidragsprocesserna blir effektivare både för privatpersoner, föreningar, företag och för den kommunala förvaltningen.

Nu är projektet inne i en upphandlingsfas och 123 kommuner har anmält intresse att delta. Projektet genomförs under perioden 2016-03-01 till 2018-02-28 och ska resultera i en gemensam molntjänst med ett utbud av e-tjänster som ska erbjuda självservice så långt det är möjligt.

Förutom kravspecifikationen, finns det en länk för leverantörer att lämna sitt intresse för att få information om kommande upphandling:

Mer info från SKL