Krav på medlemmar

När er förening ansöker om registrering och bidrag uppger ni information om era medlemmar som är Malmöbor. För att räknas som medlem i fritidsförvaltningens bedömningar behöver personen uppfylla vissa kriterier.

Registrerad förening

En registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar som

 • är folkbokförda i Malmö stad
 • finns med i föreningens medlemsregister med folkbokföringsadress och födelsedata
 • är aktiva i föreningen minst två gånger per verksamhetsår.

Bidragsberättigad förening

En bidragsberättigad förening ska ha minst 25 medlemmar i åldern 4–25 år och/eller +65 år och/eller personer med funktionsnedsättning som

 • är folkbokförda i Malmö stad
 • finns med i föreningens medlemsregister med folkbokföringsadress och födelsedata
 • är aktiva i föreningen minst två gånger per verksamhetsår
 • betalar medlemsavgift på minst 40 kronor per verksamhetsår (vid familjemedlemskap ska avgiften i genomsnitt vara minst 40 kronor/medlem).

Organisation

En organisation ska ha minst 50 medlemmar som

 • är folkbokförda i Malmö stad
 • finns med i något av föreningarnas medlemsregister med folkbokföringsadress och födelsedata
 • är aktiva i någon av föreningarna minst två gånger per verksamhetsår
 • betalar medlemsavgift på minst 40 kronor per verksamhetsår om någon av föreningarna i organisationen är registrerad som bidragsberättigad förening.

Person som inte räknas som medlem vid ansökan om registrering eller bidrag

Er förening kan ha medlemmar som inte uppfyller Malmö stads kriterier för medlem men de räknas inte in i bedömningen för registrering och bidrag. En sådan medlem är

 • en person som enbart betalar medlemsavgift men inte deltar i föreningens aktiviteter (stödmedlem)
 • en ”prova på”-deltagare (en person som provar aktiviteten men inte är medlem)
 • en person som bara deltar i föreningens religiösa aktiviteter
 • en person som bara deltar i aktiviteter under schemalagd skoltid
 • en person som inte är folkbokförd i Malmö stad
 • en person som inte betalat medlemsavgift (gäller om er förening är bidragsberättigad förening eller organisation).