Nya bidragsregler och krav för föreningar 2021

I december 2020 fattade fritidsnämnden beslut om bidragsregler och grundläggande krav för föreningar 2021.
Här presenteras i korthet de övergripande förändringar som berör föreningslivet i Malmö.

Fritidsförvaltningen tog redan 2019 beslut om förändringar som stegvis implementeras under 2020 och 2021.

Frågor om föreningsbidrag

Telefon: 040-34 26 36

Telefontider: Måndag–onsdag klockan 09.00–10.00 och torsdag klockan 09.00–10.00 samt 15.00–16.00.

E-post: forening@malmo.se

Kontaktuppgifter till bokningsenheten

E-post: booking@malmo.se

Registrerad förening

"Registrerad förening i Malmö" stad byter namn till "Registrerad förening".

Föreningen behöver inte lämna in någon ny information utan förvaltningen sköter förflyttning av registreringskategori i de digitala systemen ApN och IBGO.

För förening som registreras från och med 2021 krävs bankkonto i verksamhetens namn.

Bidragsberättigad förening

Registrerad förening nivå 2, nivå 3 och nivå 3 verksamhet för äldre bildar den nya föreningskategorin "bidragsberättigad förening".

Föreningen behöver inte lämna in någon ny information utan förvaltningen sköter förflyttning av registreringskategori i de digitala systemen ApN och IBGO.

För att vara en bidragsberättigad förening krävs att föreningen har minst 25 bidragsberättigade medlemmar i åldern 4–25 år, personer med funktionsnedsättning och/eller +65 år.

Tänk på att bidragsberättigad förening ska närvaroregistrera bidragsberättigade medlemmar via aktivitetskort.se (ApN).

Obligatoriska utbildningar för registrering av bidragsberättigad förening:

  • Styrelsekunskap grund
  • Praktisk bokföring
  • Jämställdhet- och antidiskrimineringsutbildning
  • Bidragsbestämmelser

Läs mer på Registrera förening och organisation

Nyheter gällande bidrag 2021

Läs mer på Sök och redovisa föreningsbidrag

Grundläggande krav

"Förtroendevald i förening" blir "anställd i förening"

Reglerna för "förtroendevald i förening" har ändrats till "anställd i föreningen" och en anställd inom förening får inte väljas till ledamot eller suppleant i föreningen styrelse, valberedning, till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

Utbildning vid behov

Nytt grundläggande krav är att förvaltningen kan kalla styrelse och/eller anställda i förening/organisation till utbildningar om förvaltning bedömer att det finns anledning eller behov av att föreningen/organisationen ska gå utbildning.

Mer information om grundläggande krav

Kostnadsfria utbildningar

Ni vet väl att ni kan gå alla våra utbildningar kostnadsfritt? Utbudet är brett med innehåll som styrelsekunskap och bokföring, bidragsbestämmelser, ApN och bokningsutbildning med mera.

Mer information om föreningsutbildningar