Nytt boknings- och bidragssystem

Under november/december 2021 börjar vissa förvaltningar i Malmö stad gå över till det nya bokning- och bidragssystemet Rbok.

I Rbok genomförs bokningar av Malmö stads anläggningar samt bidragsansökningar inom idrott och fritid, funktionsstöds- och äldreområdet samt inom det sociala området. Föreningar som närvarorapporterar kommer även göra detta i Rbok.

Ansökan om att bli föreningsadministratör

Från den 16 augusti 2021 kan en utsedd representant från föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen ansöka om att bli föreningsadministratör i Rbok.

När ansökan är godkänd kan representanten administrera och lägga till fler användare som ska ha tillgång till föreningens konto.

Denna sida kommer uppdateras kontinuerligt inför övergången till det nya bokning- och bidragssystemet.

Malmö stads anläggningar kan bokas i Rbok från den 8 november 2021.

Föreningar inom idrott och fritid kan börja ansöka om bidrag samt närvarorapportera via systemet i slutet av december 2021.

Föreningar inom det sociala området samt funktionsstöds- och äldreområdet ansöker om organisationsstöd för 2023 i det nya systemet från och med april 2022.

Kulturorganisationer och enskilda kulturskapare som ansöker om kulturstöd ansöker tills vidare via samma tjänster som tidigare.

Läs mer om införandet för respektive område nedan.

Om ni är osäkra på inom vilket område ni ansöker om bidrag kan ni höra av er till er nuvarande handläggare.

Utbildningar i Rbok

Föreningar och organisationer som ska boka anläggningar i Malmö stad tätt inpå den 8 november när Rbok öppnar för bokningar rekommenderas att anmäla sig till "Rbok del 1/2 - Introduktion och Bokning av anläggningar". Därefter kan ni anmäla er till den uppföljande utbildningen "Rbok del 2/2 - Bidrag och närvarorapportering" (som inte kommer utbilda i Rboks allmänna funktioner).

Efter den 8 november går det bra att anmäla sig till "Rbok - Introduktion, bidragsansökan och närvarorapportering" respektive "Rbok - Introduktion, bokning och bidrag". Dessa utbildningar innehåller båda en introduktion till Rboks allmänna funktioner.

För registrerade föreningar inom idrott och fritid

För frågor gällande bokning: booking@malmo.se

För frågor gällande bidrag: forening@malmo.se

För privatpersoner som bokar Malmö stads anläggningar

Ni som idag utför bokningar av anläggningar kommer gå över till det nya systemet Rbok den 8 november och fram till den 25 oktober använder ni er av vårt nuvarande bokningssystem IBGO.

Det kommer inte gå att boka mellan den 25 oktober och den 8 november.

OBS! Om ni har bokade aktiviteter som sker efter den 8 november och vill att de ska flyttas över till det nya systemet behöver ni registrera er som ny kund innan den 25 oktober.

För att registrera er loggar ni in med e-legitimation direkt i Rbok. Systemet kommer bli tillgängligt för registrering och administrering den 16 augusti.

För organisationer inom det sociala området

Organisationer inom det sociala området kommer att kunna börja använda det nya systemet under 2022 för att ansöka om organisationsbidrag för 2023. Information om datum att hålla koll på och planerade utbildningar kommer att läggas upp här allt eftersom planeringen framskrider.

För organisationer inom funktionsstöds- och äldreområdet

Organisationer inom funktionsstöds- och äldreområdet kommer att kunna börja använda det nya systemet under 2022 för att ansöka om organisationsbidrag för 2023. Information om datum att hålla koll på och planerade utbildningar kommer att läggas upp här allt eftersom planeringen framskrider.