$left
$middle

Använd ApN för närvarorapportering och samtliga bidrag som avser verksamhetsår 2021

Föreningar ska närvarorapportera samt ansöka om bidrag som rör verksamhetsår 2021 i ApN. Ni ska alltså använda ApN för att ansöka om lokalkostnadsbidrag och lönebidrag för kvartal 4 2021. Ni använder också ApN för att ansöka om lovbidrag samt redovisa lovbidrag för februarilovet. Rbok ska användas för alla bidrag som söks för verksamhetsår 2022.

Nytt boknings- och bidragssystem

Under november/december 2021 börjar vissa förvaltningar i Malmö stad gå över till det nya bokning- och bidragssystemet Rbok.

I Rbok genomförs bokningar av Malmö stads anläggningar samt bidragsansökningar inom idrott och fritid, funktionsstöds- och äldreområdet samt inom det sociala området. Föreningar som närvarorapporterar kommer även göra detta i Rbok.

Ansökan om att bli föreningsadministratör

Från den 16 augusti 2021 kan en utsedd representant från föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen ansöka om att bli föreningsadministratör i Rbok.

När ansökan är godkänd kan representanten administrera och lägga till fler användare som ska ha tillgång till föreningens konto.

Boka anläggningar

Med start den 8 november använder ni Rbok för att boka anläggningar.

Denna sida kommer uppdateras kontinuerligt inför övergången till det nya bokning- och bidragssystemet.

Malmö stads anläggningar kan bokas i Rbok från den 8 november 2021.

Föreningar inom idrott och fritid kan börja ansöka om bidrag samt närvarorapportera via systemet i början av januari 2022.

Föreningar inom det sociala området samt funktionsstöds- och äldreområdet ansöker om organisationsstöd för 2023 i det nya systemet från och med april 2022.

Kulturorganisationer och enskilda kulturskapare som ansöker om kulturstöd ansöker tills vidare via samma tjänster som tidigare.

Läs mer om införandet för respektive område nedan.

Om ni är osäkra på inom vilket område ni ansöker om bidrag kan ni höra av er till er nuvarande handläggare.

För registrerade föreningar inom idrott och fritid

För frågor gällande bokning: booking@malmo.se

För frågor gällande bidrag: forening@malmo.se

För privatpersoner som bokar Malmö stads anläggningar

Ni som idag utför bokningar av anläggningar kommer gå över till det nya systemet Rbok den 8 november och fram till den 25 oktober använder ni er av vårt nuvarande bokningssystem IBGO.

Det kommer inte gå att boka mellan den 25 oktober och den 8 november.

OBS! Om ni har bokade aktiviteter som sker efter den 8 november och vill att de ska flyttas över till det nya systemet behöver ni registrera er som ny kund innan den 25 oktober.

För att registrera er loggar ni in med e-legitimation direkt i Rbok. Systemet kommer bli tillgängligt för registrering och administrering den 16 augusti.

För organisationer inom det sociala området

Organisationer inom det sociala området kommer att kunna börja använda det nya systemet under 2022 för att ansöka om organisationsbidrag för 2023. Information om datum att hålla koll på och planerade utbildningar kommer att läggas upp här allt eftersom planeringen framskrider.

För organisationer inom funktionsstöds- och äldreområdet

Organisationer inom funktionsstöds- och äldreområdet kommer att kunna börja använda det nya systemet under 2022 för att ansöka om organisationsbidrag för 2023. Information om datum att hålla koll på och planerade utbildningar kommer att läggas upp här allt eftersom planeringen framskrider.