$left
$middle

Registrera en organisation hos fritidsförvaltningen

Är er organisation inte registrerad hos fritidsförvaltningen men ni vill få möjlighet att ta del av bidrag och fler förmåner? Då kan ni ansöka om att registrera er som Organisation hos fritidsförvaltningen.

Innan ni ansöker om att registrera er organisation rekommenderar vi att ni grundligt läser igenom följande:

Uppfyller er verksamhet inte kraven riskerar ni att inte bli godkända som registrerad organisation.

Villkor för att registreras som Organisation

En Organisation på fritidsförvaltningen i Malmö stad ska uppfylla följande villkor för att kunna registreras och kvarstå som Organisation.

Organisationen ska:

  • ha genomfört ett ordinarie årsmöte
  • ha minst 50 medlemmar
  • bestå av minst två registrerade föreningar på fritidsförvaltningen i Malmö stad som uppfyller villkor för registering som Registrerad förening alternativt Bidragsberättigad förening
  • uppfylla och fortsatt följa de grundläggande kraven för registrerade föreningar.

Villkor efter registrering

För att fortsätta att vara registrerad som Organisation ska följande obligatoriska handlingar och uppgifter skickas in digitalt varje år.

Organisationen ska
  • uppdatera organisationsuppgifter och kontaktuppgifter till organisationen,
  • ladda upp en sammanställning av vilka medlemsföreningar i Malmö som var anslutna till organisationen föregående år,
  • ladda upp ett justerat årsmötesprotokoll samt
  • skicka in resultat- och balansräkning.

Läs mer

sv