Registrera en organisation hos fritidsförvaltningen

Är er organisation inte registrerad hos fritidsförvaltningen men ni vill få möjlighet att ta del av bidrag och fler förmåner? Då kan ni ansöka om att registrera er hos fritidsförvaltningen.

Innan ni ansöker om att registrera er organisation rekommenderar vi att ni grundligt läser igenom följande:

Uppfyller er verksamhet inte kraven riskerar ni att inte bli godkända som registrerad organisation.

För att registreras som organisation ska ni

  • ha genomfört ett ordinarie årsmöte
  • ha minst 50 medlemmar
  • bestå av minst två registrerade föreningar på fritidsförvaltningen i Malmö stad som uppfyller kraven för registrerad förening alternativt kraven för bidragsberättigad förening.

Villkor efter registrering

För att fortsätta vara registrerad som organisation ska ni skicka in följande handlingar digitalt varje år:

  • Organisationsrapport
  • Årsmötesprotokoll
  • Resultat- och balansräkning

Läs mer