Registrera förening hos Malmö stad

Vill du och din förening ta del av utbildningar och förmåner som finns för föreningar i Malmö? Då kan ni ansöka om att registrera er hos Malmö stad.

Villkor för att registreras som förening

Har ni en förening, stiftelse eller trossamfund och vill registreras i Malmö stad ska ni uppfylla villkoren för att kunna registreras och kvarstå som registrerad förening.

Villkor efter registrering

För att fortsätta att vara registrerad ska er förening skicka in följande handlingar digitalt varje år:

  • Föreningsrapport
  • Årsmötesprotokoll