$left
$middle

Registrera förening hos fritidsförvaltningen

Vill du och din förening ta del av utbildningar och förmåner som finns för föreningar i Malmö? Då kan ni ansöka om att registrera er som Registrerad förening hos fritidsförvaltningen.

Innan ni ansöker om att registrera er förening rekommenderar vi att ni grundligt läser igenom följande:

Uppfyller er verksamhet inte kraven riskerar ni att inte bli godkända som Registrerad förening.

Villkor för att registreras som Registrerad förening

Förening, stiftelse och/eller trossamfund som vill registreras på fritidsförvaltningen i Malmö stad ska uppfylla följande villkor för att kunna registreras och kvarstå som Registrerad förening.

Föreningen, stiftelsen eller trossamfundet ska:

  • ha minst 5 medlemmar som är folkbokförda i Malmö, finns med i medlemsregistret och är aktiva i föreningen minst 2 gånger per verksamhetsår
  • ha verksamheten eller sitt säte i Malmö
  • ha bankkonto registrerat i verksamhetens namn
  • vara utan förfallen skuld hos Skatteverket, Malmö stad och Kronofogden
  • uppfylla och fortsatt följa de grundläggande kraven för registrerade föreningar.

Villkor efter registrering

För att fortsätta att vara Registrerad förening ska följande obligatoriska handlingar och uppgifter skickas in digitalt varje år.

Föreningen ska:

  • Uppdatera föreningsuppgifter och kontaktuppgifter till föreningen
  • Lämna in antal medlemmar från föregående verksamhetsår
  • Ladda upp ett justerat (undertecknat) årsmötesprotokoll

Läs mer

sv