Registrera förening hos fritidsförvaltningen

Vill du och din förening ta del av utbildningar och förmåner som finns för föreningar i Malmö? Då kan ni ansöka om att registrera er hos fritidsförvaltningen.

Innan ni ansöker om att registrera er förening rekommenderar vi att ni grundligt läser igenom följande:

Uppfyller er verksamhet inte kraven riskerar ni att inte bli godkända som registrerad förening.

För att kunna registreras som förening ska ni

  • ha minst 5 medlemmar
  • ha er verksamhet eller ert säte i Malmö
  • ha bankkonto registrerat i verksamhetens namn
  • uppfylla och fortsatt följa de grundläggande kraven för registrerade föreningar.

Villkor efter registrering

För att fortsätta att vara registrerad ska er förening skicka in följande handlingar digitalt varje år:

  • Föreningsrapport
  • Årsmötesprotokoll

Läs mer