$left
$middle

Söka bidrag – så här gör du

Bidragsberättigad föreningar eller organisationer kan ansöka om olika bidrag från Malmö stad. Ansökan om bidrag görs i det digitala boknings- och bidragssystemet Rbok. De flesta bidragen ska också redovisas i Rbok.

När en förening ansöker om bidrag från fritidsförvaltningen ska det tydligt framgå om verksamheten har fått eller ansöker om bidrag från en annan bidragsgivare, även från en annan nämnd inom Malmö stad.

Bidragen ska aktivera det ideella föreningslivet i Malmö stad som är till nytta för allmänheten. Fritidsnämnden har rätt att fatta beslut som avviker från gällande bidragsbestämmelser och väljer varje år ut föreningar för särskild granskning.  

Påminnelser om att söka bidrag

Vissa bidrag måste sökas senast ett visst datum för en speciell period. Dessa bidrag får ni alltid en påminnelse om via e-post när bidraget går att söka i Rbok. Andra bidrag kan sökas när som helst under året och de ligger uppe i Rbok hela tiden.

En påminnelse om att söka ett bidrag skickas via e-post till föreningen tre veckor innan sista ansökningsdatum och en andra påminnelse skickas ut tre dagar innan. När ansökningsdatumet har passerat kan föreningen inte längre söka bidrag för den aktuella perioden.

För Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghets- och/eller utvecklingsanställning får ni även en påminnelse via brev senast 30 dagar efter deadline. Ni måste då skicka in ansökan inom 14 dagar för att den ska kunna beviljas.

Utbetalning av bidrag

Bidrag betalas endast ut till det bank- eller plusgiro som är registrerat i föreningens namn och som har kontrollerats av Malmö stad.

Redovisa bidrag i Rbok

För de flesta bidrag ni söker behöver ni fylla i ett redovisningsformulär i Rbok. Här anger ni vad ni har använt bidragspengarna till och redovisar era kvitton. Redovisning sker 30 eller 90 dagar efter ni har avslutat er aktivitet.

Arkivera handlingar i minst fem år

Förening som har fått bidrag beviljat är skyldig att arkivera de handlingar som ligger till grund för bidragsbeslutet.

Handlingarna inkluderar

  • medlemsregister
  • verksamhetsplan
  • verksamhets- och revisionsberättelser
  • resultat- och balansräkning
  • verifikationer.

Föreningen måste arkivera handlingarna i minst fem år. Kom ihåg att andra tidsgränser för arkivering kan gälla samtidigt, till exempel för skattelagstiftning.

Läs mer

Sök bidrag inom kultur

Organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet

Organisationsbidrag inom socialt område

sv