$left
$middle

Sök bidrag för gratis aktiviteter för barn och unga

Bidragsberättigade föreningar kan söka bidrag för lovaktiviteter (6–16 år) och drop in-aktiviteter (6–25 år). Aktiviteterna måste vara gratis och utan krav på medlemskap.

Bidraget ger föreningen möjlighet att kunna anordna drop in-aktiviteter för Malmös barn och unga och rekrytera nya medlemmar.

Lovbidrag kan sökas för

 • februarilovet vecka 8
 • sommarlovet vecka 25–32
 • höstlovet vecka 44.

Bidrag för drop in-aktiviteter kan sökas för

 • vårtermin
 • hösttermin.

Ansökan och redovisning

Steg 1 – Sök bidraget i Rbok

Om ni söker bidrag för drop in-aktiviteter, mejla forening@malmo.se innan ansökan så tar vi kontakt med er.

Steg 2 – Lägg upp er aktivitet

I Rbok finns en länk där ni lägger upp er aktivitet för marknadsföring på sajterna Kul i Malmö (för barn 6–25 år)

Steg 3 – Lämna in redovisning

Lämna in en redovisning i Rbok senast 30 dagar efter aktivitetens slut.

För att kunna få bidrag ska ni

 • vara en bidragsberättigad förening
 • bedriva ordinarie verksamhet
 • genomföra prova på-aktiviteter för barn och unga
 • erbjuda gratis aktiviteter utan krav på medlemskap
 • ha ledare som håller i aktiviteten
 • ansvara och genomföra aktiviteten på ett säkert och bra sätt
 • föra deltagarsstatistik och lämna in en redovisning via Rbok
 • marknadsföra aktiviteten med beachflaggor, skyltar, ledarkläder och affischer som ni får låna från fritidsförvaltningen.

Malmö stad erbjuder

 • ersättning för ledare och material
 • gratis tillgång till idrottsanläggningar via fritidsförvaltningen
 • material från Kul i Malmö till att marknadsföra era aktiviteter
 • marknadsföring av era aktiviteter genom stora kampanjer och sajten Kul i Malmö.
sv