Sök bidrag för aktiviteter för barn och unga

Bidragsberättigade föreningar kan söka bidrag för lovaktiviteter (6–16 år) och drop in-aktiviteter (6–25 år). Aktiviteterna måste vara gratis och utan krav på medlemskap.

Bidraget ger föreningen möjlighet att kunna anordna drop in-aktiviteter för Malmös barn och unga och rekrytera nya medlemmar.

Lovbidrag kan sökas för

  • februarilovet vecka 8
  • sommarlovet vecka 25–32
  • höstlovet vecka 44.

Bidrag för drop in-aktiviteter kan sökas för

  • vårtermin
  • hösttermin.

Ansökan och redovisning

Steg 1 – Sök bidraget i ApN.

Om ni söker bidrag för drop in-aktiviteter, mejla forening@malmo.se innan ansökan så tar vi kontakt med er.

Steg 2 – Lägg upp er aktivitet

I ApN finns en länk där ni lägger upp er aktivitet för marknadsföring på sajterna Kul i Malmö (för barn 6–25 år)

Steg 3 – Lämna in redovisning

Lämna in en redovisning i ApN senast 30 dagar efter aktivitetens slut.

För att kunna få bidrag ska ni

Malmö stad erbjuder

  • ersättning för ledare och material
  • gratis tillgång till idrottsanläggningar via fritidsförvaltningen
  • material från Kul i Malmö till att marknadsföra era aktiviteter
  • marknadsföring av era aktiviteter genom stora kampanjer och sajten Kul i Malmö.