$left
$middle

Organisationsbidrag inom socialt område

Lokala och idéburna organisationer med verksamhet inom det sociala området kan söka organisationsbidrag från Malmö stad. Organisationsbidraget beviljas för ett år i taget. Efter varje avslutat år ska organisationer som har beviljats bidrag redovisa sin verksamhet och ekonomi.

Ansökan för verksamhetsåret 2023 är öppen 1 maj–1 juni 2022.

Har du frågor om organisationsbidrag kan du mejla till asf.organisationsstod@malmo.se.

Innan din organisation ansöker

  • Innan din organisation ansöker om bidrag är det viktigt att läsa igenom Malmö stads riktlinjer för organisationsbidrag inom det sociala området.
  • Om din organisation ansöker om bidrag för första gången ska du kontakta Malmö stads handläggare innan du skickar in ansökan.

Malmö stads riktlinjer för organisationsbidrag inom det sociala området

För att en organisation ska beviljas organisationsbidrag inom det sociala området gäller ett antal krav och villkor.

Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningen som handlägger ansökningar om organisationsbidrag och arbetsmarknads- och socialnämnden som fattar beslut om fördelningen av bidrag.

Verksamheter som kan få bidrag

Malmö stad beviljar organisationsbidrag till följande verksamhetsinriktningar inom det sociala området:

  • Verksamhet för personer som lever eller har levt i hemlöshet.
  • Verksamhet för personer som lever eller har levt med missbruk.
  • Verksamhet för personer som är utsatta för eller har blivit utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Verksamhet för barn och unga i socialt eller ekonomiskt utsatta situationer inklusive vårdnadshavare.

Malmö stad beviljar inte organisationsbidrag inom socialt område till

  • Projekt
  • Enskilda personer
  • Kompensation för att lösa akuta ekonomiska bekymmer
  • Verksamhet som faller inom en annan nämnds eller en annan myndighets ansvarsområde
sv