$left
$middle

Förhindra legionella

Här är några råd och tips till dig som är fastighetsägare för att förebygga och åtgärda legionella. Legionella är en bakterie som kan orsaka legionellainfektion. Genom bra underhåll och egenkontroll av vattenledningssystemet kan fastighetsägare och verksamhetsutövare förebygga att legionellabakterier växer till. Om det uppstår problem med legionella i vattensystemet kan det behöva saneras.


Viktiga temperaturer att ha koll på

Viktiga mätpunkter

Temperatur
grader Celsius

Legionellabakteriens
överlevnadsområde

0–50 °C

Legionellabakteriens
tillväxtområde

20–45 °C

Lägsta temperatur
vid tappställe

50 °C (38 °C vid risk
för olycksfall)

Högsta temperatur
vid tappställe

60 °C

Lägsta temperatur i
varmvattenberedare

60 °C


sv