$left
$middle

Försäljning av folköl och e-cigaretter

Om du vill sälja folköl och e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Malmö stads tillståndsenhet. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl och e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Anmälan av försäljning av folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl och e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Malmö stads tillståndsenhet. Du får inte påbörja försäljningen innan du har anmält. Det är du som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska anmäla. Tillsammans med anmälan ska du också fylla i och skicka in ett egenkontrollprogram.

När tillståndsenheten tagit emot din anmälan och egenkontrollprogram skickas ett bevis på att du har anmält försäljningen.

Krav och riktlinjer vid försäljning

För att du som har en restaurang utan serveringstillstånd eller en butik ska få sälja folköl och e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra följande:

sv