$left
$middle

Öppna en uteservering

Om du är café- eller restauranginnehavare och vill ansöka om att öppna en uteservering ska du se till att Malmö stads riktlinjer uppfylls. Uteserveringen kan behöva samsas med krav som god framkomlighet för trafikanter och behöva utformas så att den passar in i stadsmiljön. I vissa fall krävs bygglov.

Ansök om tillstånd hos polisen

Innan du ansöker om tillstånd ska du ta reda på om platsen du tänkt dig är lämplig för uteservering genom att läsa Malmö stads riktlinjer nedan. Har du frågor om riktlinjerna kan du kontakta Malmö stad på telefon 040-34 10 00 eller e-post malmostad@malmo.se.

Är du osäker på om det krävs polistillstånd för just din uteservering?
Kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 114 14.

Riktlinjer för uteservering

Nedan följer de övergripande riktlinjerna för att du ska få sätta upp en uteservering. Du har också all information du behöver i vår broschyr.

Uteserveringssäsonger och avgifter

Avgiften du ska betala beror på säsong samt uteserveringens läge.

  • Högsäsong för uteserveringar varar från den 1 mars till den 31 oktober.
  • Lågsäsong varar från den 1 november till den 28 eller 29 februari beronde på år.

Avgift – uteservering

Avgift per kvm/säsong

Miniavgift per säsong

A-läge, högsäsong

740 kr


2 295 kr


A-läge, lågsäsong

370 kr

2 295 krB-läge, högsäsong

530 kr

2 295 kr

B-läge, lågsäsong

265 kr

2 295 krC-läge, högsäsong

320 kr

2 295 kr

C-läge, lågsäsong

165 kr

2 295 kr