$left
$middle

Sälja mat från food trucks

Under våren 2022 förändrades tillståndsprocessen för food trucks. Istället för ett gemensamt polistillstånd ska nu alla verksamhetsidkare först skicka in en intresseanmälan individuellt. Därefter om de godkänns av kommunen enligt nedanstående villkor , meddelar kommunen den enskilde verksamhetsidkaren att de kan ansöka om polistillstånd.

I Malmö finns det platser för att bedriva verksamhet i en streetfoodbil, även kallat food truck. Är du intresserad av att sälja mat från en food truck på Malmös gator ska du dels skicka anmälan om livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen, dels skicka en intresseanmälan till fastighets- och gatukontoret. Efter du fått godkännande från kommunen ska du ansöka om polistillstånd.

Hur du ansöker

Steg 1: registrera livsmedelsverksamhet

Du måste först anmäla att du ska bedriva livsmedelsverksamhet.

Steg 2: skicka intresseanmälan till streetfood.fgk@malmo.se

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Kopior av de ifyllda blanketterna "Livsmedelsanläggning - Anmälan om registrering" och "Livsmedelsanläggning - verksamhetsbeskrivning" (originalen skickas till miljöförvaltningen)
 • Minst två bilder på bilen, varav en ska visa bilens högra sida och en ska visa hur bilen ser ut invändigt
 • En verksamhetsbeskrivning inklusive en beskrivning av streetfoodkonceptet, där det bland annat ska framgå hur maten som ska säljas är tillagad
 • En dokumentation som visar att maten är tillagad i en registrerad livsmedelsanläggning
 • Intyg eller liknande som styrker kompetens i matlagning, exempelvis näringslära, specialkoster och hygienfrågor
 • Kopia för F-skatt eller FA-skatt från Skatteverket

Steg 3: ansöka om polistillstånd

Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan, och först när ansökningsavgiften är betald påbörjas handläggningen av ditt ärende. Ansök så tidigt du kan och var noggrann med att bifoga rätt information i din ansökan.

Platser, tillstånd och avgifter för food trucks

Det finns anvisade platser där det ska vara tillåtet med uppställning och försäljning. Tillståndet gäller bara i mån av plats.

Finns det andra tillstånd utfärdade har dessa företräde (till exempel under Malmöfestivalen). Platserna kan inte heller användas om gatan är avstängd på grund av vägarbeten eller andra regleringar.

Tidsbegränsningen är bestämd till max 4 timmars uppställning per plats och gång och max 3 platser per dag.

Avgiften är 2 665 kr/månad eller 215 kr/dag.

Krav på fordonet

Alla food trucks ska i förväg godkännas av fastighets- och gatukontoret, men bilen behöver inte vara inköpt. Fordonet ska

 • vara av fordonsklass personbil eller lätt lastbil
 • ha en totalmassa på max 3,5 ton
 • vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register
 • vara helt, rent och klotterfritt
 • vara anpassat för att servera mat direkt till förbipasserande via en lucka på höger sida (är motorfordonstrafik avstängd på platsen kan även försäljning tillåtas från andra luckor på bilen)
 • ha en kopia av giltigt tillstånd som alltid ska finnas i framrutan på bilen och vara lätt avläst från trottoaren.

Det får inte förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till fordonet. Andra föremål utanför fordonet som till exempel menytavlor eller externa kraftkällor kommer inte att tillåtas.

Tomgångskörning är inte tillåtet.

Krav på maten som ska serveras

Du måste ha anmält din food truck som livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen innan du får sälja mat från fordonet.

Malmö stad har en policy för hållbar utveckling och mat som gäller för kommunens egna verksamheter.

Policyn ska följas så långt den är applicerbar även på food trucks och fastslår bland annat:

 • Maten ska vara hälsosam och av hög kvalitet – den ska så långt det är möjligt lagas från grunden med ett minimum av tillsatser.
 • Etiskt certifierade (exempelvis rättvisemärkta) råvaror ska alltid vara förstahandsvalet som ingredienser i maten.

Policy för hållbar utveckling och mat i Malmö stad

Krav på avfallshantering

Varje food truck-verksamhet ska själv hantera sitt avfall och ska ha tecknat avtal med VA Syd.

Sopsortering ska ske för kartong, papper, matrester, färgat och ofärgat glas, metall och plast. Använd gärna komposterbart engångsmaterial.

Rengöringsprodukter som används ska vara miljömärkta.