$left
$middle

Egna kontrollen för livsmedelsverksamhet

Att ha en egen kontroll i livsmedelsverksamheten är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Ansvaret att producera, servera och sälja säker mat ligger på dig som driver och arbetar med livsmedelsverksamhet.

Ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer eller serverar och därför måste du ha kunskap om, och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla alla krav som ställs. Den egna kontrollen innebär att du minskar riskerna för konsumenters och kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din verksamhet. Du ska se till att verksamheten kontinuerligt uppfyller kraven i lagstiftningen.

Livsmedelsföretagares skyldigheter

  • Att inte släppa ut osäkra livsmedel eller foder på marknaden.
  • Ansvar för säkerheten hos de livsmedel och foder som ni tillverkar, transporter, lagrar eller säljer.
  • Spårbarhet: att snabbt kunna identifiera en leverantör eller varumottagare.
  • Öppenhet: att omedelbart kunna informera myndigheter om det finns anledning att misstänka att ett livsmedel eller foder inte är säkert.
  • Nödsituationer: att omedelbart dra tillbaka livsmedel och foder från marknaden om ni har anledning att misstänka att produkterna inte är säkra.
  • Förebyggande: kartlägga och regelbundet se över kritiska punkter i era processer och se till att kontroller görs.
  • Samarbete: att samarbeta med behöriga myndigheter för åtgärder som kan minska riskerna.

Rutiner är viktiga i den egna kontrollen

Det finns inga krav på exakt hur den egna kontrollen ska se ut, men det finns nationella branschriktlinjer som du kan använda i din verksamhet. Det är frivilligt för dig som företagare att följa riktlinjerna – till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter, som du måste följa.

Det viktigaste med din egen kontroll är att den är anpassad efter de risker som finns i din livsmedelsverksamhet och vilka faror som kan uppstå. När du känner till riskerna och farorna kan du också ta fram bra rutiner för att driva och kontrollera din verksamhet på ett säkert sätt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda, därför måste du kontrollera din egen verksamhet.

Läs mer om branschriktlinjer

Kontakta oss

Avdelningen för livsmedelskontroll

Telefon:
040-34 20 42
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00
Postadress:
Avdelningen för livsmedelskontroll Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00
sv