$left
$middle

Egna kontrollen för livsmedelsverksamhet

Att ha en egen kontroll i verksamheten är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Den egna kontrollen innebär att du minskar riskerna för konsumenters och kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din verksamhet.

Behöver du hjälp med den egna kontrollen kan du vända dig till din branschorganisation eller ett konsultföretag. Läs mer om branschriktlinjer på Livsmedelsverkets hemsida.

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Alla livsmedelsföretagare behöver ha väl fungerande hygienrutiner och rutiner för information och märkning och presentation av livsmedel. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda, därför måste du kontrollera din egen verksamhet.

System för den egna kontrollen

Hur den egna kontrollen ska utföras kan du som livsmedelsföretagare beskriva i ett system för den egna kontrollen. Ett system för den egna kontrollen beskriver alltså de rutiner ett livsmedelsföretag infört för att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen Den egna kontrollen ska baseras på god hygienpraxis (GHP) – grundförutsättningarna för att tillverka säkra livsmedel – och de sju principerna i Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Mer om HACCP-principerna

Det finns vissa grundförutsättningar för att kunna hantera eller säkra livsmedel. Dessa är:

 • personalen utbildas och får kunskap om hygien, förståelse för egen kontroll och HACCP
 • god personalhygien
 • bra vattenkvalitet
 • förebyggande skadedjursarbete
 • god rengöring av lokal, inredning och utrustning
 • temperaturkontroller
 • ankomstkontroller av varor och emballage.

Bakterier och mikroorganismer

Bakterier och mikroorganismer som kan göra restauranggäster och kunder sjuka: var de förekommer, hur lång inkubationstiden är, vilka symptom som de kan ge, vad orsaken kan vara och hur man förebygger att sjukdom inte uppstår. Sammanställning av bakterier som kan orsaka sjukdom

Olika steg i systemet för den egna kontrollen

Följande bör ingå i ditt system för kontrollen:

 1. Uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning.
 2. Beskrivning av de rutiner som du har infört i din verksamhet.
 3. Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet – från inköp till servering/försäljning.
 4. En faroanalys där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning. Du behöver också bestämma de kritiska styrpunkterna, det till väga de steg i din hantering som måste vara under kontroll för att din mat ska vara säker att äta.
 5. Föra journal.

Dokumentationen från den egna kontrollen bör du spara i minst två år och den ska kunna visas upp vid miljöförvaltningens kontroller av din verksamhet.

sv