$left
$middle

Hantering av animaliska biprodukter

Livsmedelsverket och miljöförvaltningen i Malmö stad kontrollerar hanteringen av animaliska biprodukter (ABP) i livsmedelsverksamheter. Det är viktigt att livsmedelsverksamheter känner till det för att förebygga incidenter likt de som har hänt tidigare, till exempel galna ko-sjukan och stora utbrott av svinpest.

Animaliska biprodukter är hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel.

Kategorier utifrån risknivå

Animaliska biprodukter är indelade i tre kategorier baserat på risk för människors och djurs hälsa och ska utifrån det tas hand om på olika sätt. Ett vanligt hanteringssätt är att de förbränns eller blir biogas.

Verksamhetsansvariga ska identifiera vilka ABP som finns i verksamheten och se till att de hanteras på rätt sätt. Verksamhetsansvarig ska se till att animaliska biprodukter under alla skeden av insamling, transport, hantering, lagring och bortskaffande, uppfyller de krav som är relevanta för verksamheten.

Hantering av ABP i detaljhandeln

Identifiering

Verksamhetsansvarig ska veta vad animaliska biprodukter är och ska kunna identifiera eventuell uppkomst.

Separering och märkning

Animaliska biprodukter ska separeras från livsmedel för att inte riskera att bli livsmedel igen av misstag, eller smitta livsmedel som ska säljas.

Märkning är viktigt vid transport så att de animaliska biprodukterna inte skickas till fel anläggning eller felaktigt omvandlas till foder. Märkning är också viktigt för att det inte av misstag ska ses som livsmedel i butiken. Märkning i livsmedelsverksamheten är enligt lagstiftningen inte ett krav, men rekommenderas.

Förvaring

Förvaring vid livsmedelsanläggningen är viktig dels med tanke på separering men också om de animaliska biprodukterna ska bli djurfoder. Det ska då hållas kylt (inte över sju grader) eller djupfrysas om fodret inte bearbetas inom 24 timmar.

Matavfall får inte ges till produktionsdjur.

Dokumentation och handelsdokument

Dokumentation är viktigt för att man ska kunna spåra. Verksamhetsansvarig ska veta var de animaliska biprodukterna har kommit ifrån och vart det har skickats.

Handelsdokument krävs för all transport av animaliska biprodukter förutom när det gäller till exempel returmjölk från butik till mejeri.

Mottagaren av de animaliska biprodukterna ska vara godkänd att ta emot den kategori av animaliska biprodukter.

  • Handelsdokumenten ska utföras i tre exemplar.
  • Originalet ska följa med i sändningen till slutmottagaren.
  • Kopior ska behållas av verksamheten som skickar de animaliska biprodukterna och av transportören.
  • Handelsdokumenten ska behållas i två år.

Förenklade handelsdokument finns på Jordbruksverkets hemsida.

Jordbruksverket

Jordbruksverkets information om djurprodukter och biprodukter.

Kontakta oss

Avdelningen för livsmedelskontroll

Telefon:
040-34 20 42
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00
Postadress:
Avdelningen för livsmedelskontroll Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00
sv