$left
$middle

Kemikaliehantering i livsmedelsverksamhet

Du som driver livsmedelsverksamhet har ett ansvar att följa miljölagstiftningen. Därför ska du bland annat se till att de kemikalier som används inom verksamheter är skonsamma för miljön samt förvaras och slängs på rätt sätt.

Kemikalier du vill behålla

Titta gärna efter symboler när du väljer rengöringsmedel, till exempel Miljömärkt (Svanen), Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

 • Kemikalier som kan reagera med varandra, eller av andra skäl är olämpliga att förvara tillsammans, ska hållas åtskilda och inte finnas i samma förråd.
 • Förvara aldrig kemikalier tillsammans med livsmedel.
 • Dammande produkter (till exempel pulver) ska förvaras på sådant sätt att dammet inte sprids i luften.

Mer om kemikaliehantering

Farosymboler

Om produkten är märkt med farosymbol innehåller produkten ett ämne som är farligt för människors hälsa eller miljö.

Kemikalieinspektionen – farosymboler

Plast kan smitta livsmedel med kemikalier

Följ märkning på plastprodukter. Märkningen med glas och gaffel visar att plasten är lämplig för att användas i livsmedelshantering.

Kemikalier du vill göra dig av med

Överblivna kemikalier får inte hällas ut i avloppet, utan ska tas omhand som farligt avfall. Avloppsreningsverk är byggda för att ta emot normalt hushållsspillvatten. Trots detta hamnar många oönskade och skadliga ämnen i avloppet.

Tänk på att inte blanda olika kemikalier, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera att förpackningen inte läcker. Det är viktigt för att olika medel ska behandlas på rätt sätt och för att inte utsätta de personer som handskas med avfallet för några risker.

Kontakta oss

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  • E-post:  livsmedel@malmo.se
  • Telefon:  040-34 20 42
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
  • Postadress: 
   Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
sv