$left
$middle

Regler om import av livsmedel

Från och med den 21 april 2021 gäller en ny lagstiftning för import av så kallade sammansatta livsmedel från land utanför EU.

Ett sammansatt livsmedel är ett livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

De nya reglerna skiljer sig från de tidigare på följande punkter:

 • Sammansatta livsmedel som behöver förvaras i kyl- eller frystemperatur ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation och åtföljas av ett hälsointyg, oavsett mängd animaliskt innehåll.
 • Sammansatta livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur och som innehåller andra animaliska livsmedel än kött, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation. De ska åtföljas av ett privat intyg istället för hälsointyg. Även detta gäller oavsett mängden animaliskt innehåll.
 • Vissa specifika sammansatta livsmedel kommer att vara undantagna krav på gränskontroll. De specificeras med KN-nummer i en förordning som ännu inte är publicerad (det finns ett utkast på lista på EU-kommissionens webbplats). Du hittar den via länken nedan. Dessa sammansatta livsmedel behöver inte förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av samma privata intyg som nämns ovan, vid tidpunkten för att produkten släpps på marknaden.

Precis som tidigare omfattas sammansatta livsmedel som innehåller köttprodukt av krav på gränskontroll och relevant hälsointyg. Detta gäller oavsett om produkten förvaras i rumstemperatur eller i kyl-/frystemperatur.

Kontakta oss

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  • E-post:  livsmedel@malmo.se
  • Telefon:  040-34 20 42
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
  • Postadress: 
   Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
sv