Servering av livsmedel med anledning av coronaviruset och covid-19

Många restauranger och serveringar har frågor kopplat till coronaviruset och covid-19 just nu. Här finns svar både för dig som har livsmedelsverksamhet och för dig som är konsument och besökare på restauranger, caféer, barer och uteserveringar.

Sidan är uppdaterad senast:

Restriktioner tas bort från den 29 september

Folkhälsomyndigheten gör en samlad bedömning att avveckla restriktionerna den 29 september 2021. Begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Det är viktigt att du som driver restaurang eller café fortsätter att hålla i era åtgärder till den 29 september, vilket vi kommer fortsätta kontrollera med tillsynsbesök och utredning av klagomål. Folkhälsomyndigheten.

Nya regler från den 1 juli 2021

  • Kravet på serveringsställen ska hålla stängt mellan 22.30 och 05.00 har tagits bort.
  • Antalet personer i samma sällskap har höjts från 4 till 8 personer för serveringar inomhus. För uteserveringar har begränsningen tagits bort helt och även större sällskap kan sitta tillsammans.
  • Kraven på minst en meters avstånd mellan besökare från olika sällskap kvarstår både inomhus och utomhus.

Folkhälsomyndighetens sida om förändringarna.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att undvika smittspridning av covid-19 gäller regler för restauranger och caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck.

Den 1 juli 2020 började lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla (2020:526). För att en verksamhet ska få ha fortsatt öppet gäller det att följa lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det allra viktigaste är att känna till att ni som företag - restauranger, caféer, uteserveringar, konditorier och pubar - har ansvar att se till att det inte blir trängsel i era lokaler eller på er servering. Ni ska också se till att det inte uppstår trängsel i köer innanför eller utanför dörren till ert matställe.

Besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

Från den 24 december 2020 införde Folkhälsomyndigheten ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa. Restauranger får endast tillåta mindre sällskap för att minska trängsel: antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max fyra personer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida.

Ett förtydligande i föreskrifterna från sommaren 2020 var att besökare skulle hålla minst en meters avstånd till andra sällskap istället för en armlängds avstånd som tidigare var rekommendationen. De nya föreskrifterna trädde i kraft den 7 juli. (Folkhälsomyndighetens föreskrift med allmänna råd, HSLF-FS 2020:37.) 

Den 1 juni 2021 kom direktiv att serveringsställen fick hålla öppet till klockan 22.30 och alkohol fick serveras fram till klockan 22.00. Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria togs bort. På handelsplatsers serveringar gällde från och med då samma regler som för alla restauranger och caféer: max fyra personer i sällskap.

Kontroller av restauranger

I samband med ordinarie livsmedelstillsyn informerar och för livsmedelsinspektörerna sedan i mitten av april 2020 dialog med livsmedelsföretag om hur reglerna från Folkhälsomyndigheten efterlevs och följs. Livsmedelskontrollen ger också råd och delar ut vägledande informationsmaterial.

Malmö stads miljöförvaltning utför kontroller med anledning av covid-19 sedan den 17 april 2020. Miljöförvaltningens tillsynsavdelningar utreder även klagomål från allmänheten och gör oanmälda kontroller på restauranger runt om i Malmö för att kontrollera att reglerna följs. Inspektörerna informerar och för dialog och följer upp med en ny kontroll om det behövs.

Följer inte restaurangerna och caféerna Folkhälsomyndighetens föreskrift, gör miljöförvaltningen uppföljande kontroller och kan, om inte åtgärder gjorts vid anmärkning, besluta att stänga matstället. Miljöförvaltningen gör kontroller på restauranger i Malmö på olika tider på dygnet.

Vitesföreläggande om åtgärder inte görs

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen säger att kommunens miljöförvaltning kan vitesförelägga och stänga serveringsställen direkt om inte åtgärder mot trängsel görs. Lagen började gälla från den 1 juli 2020.

Tidigare var det Smittskydd Skåne och smittskyddsläkaren som tog beslut om stängning.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen

Vi behöver alla hjälpas åt att ta ansvar för att rädda liv, men också verksamheter. Genom att följa Folkhälsomyndighetens råd kan vi undvika smittspridning och samtidigt se till att restauranger och caféer i Malmö kan fortsätta att ha öppet, något som ligger i allas intresse. Så ta hand om varandra – och Malmös matserveringar.

För alla som besöker restauranger, barer eller caféer är det viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel. Om det är fullt i en restaurang är det bättre att du kommer tillbaka vid en annan tidpunkt, eller väljer ett annat ställe.

Frågor och svar