$left
$middle

Ansökningsformulär kulturell allemansrätt fritid

9. Kategori * (obligatorisk)
Flera svarsalternativ är möjliga
9. Kategori

Obs! Stöd kan ej ges till aktiviteter som ingår i sommarscens utbud eller under Malmöfestivalen.
11. Har aktiviteten genomförts tidigare? * (obligatorisk)
11. Har aktiviteten genomförts tidigare?
16. Vilken är er målgrupp? * (obligatorisk)
Flera svarsalternativ är möjliga.
16. Vilken är er målgrupp?En aktivitet kan genomföras vid flera tillfällen. Tänk på att aktiviteten ska kunna genomföras enbart med medel som söks och beviljas här.

19. Har ni egen lokal? * (obligatorisk)
19. Har ni egen lokal?


20. Önskar ni hjälp från kulturförvaltningen med att hitta aktör att samarbeta med kring målgrupp och lokal? (Allaktivitetshus, fritidshem, bibliotek, kulturskola, konsthall, museum etc.)
20. Önskar ni hjälp från kulturförvaltningen med att hitta aktör att samarbeta med kring målgrupp och lokal? (Allaktivitetshus, fritidshem, bibliotek, kulturskola, konsthall, museum etc.)


21. Kan aktiviteten genomföras utomhus?  * (obligatorisk)
21. Kan aktiviteten genomföras utomhus?


26. Har aktiviteten beviljats ekonomiskt stöd? * (obligatorisk)
26. Har aktiviteten beviljats ekonomiskt stöd?Om ni svarat JA på fråga 26 ovan, vilken typ av stöd har ni fått?
Flera svarsalternativ är möjliga.
Om ni svarat JA på fråga 26 ovan, vilken typ av stöd har ni fått?

Ingress

Text

Kontaktinformation

Sektion scenkonst

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Sektion scenkonst Sektion scenkonst, Friisgatan 15B 205 80 Malmö
Besöksadress:
Friisgatan 15B
sv