$left
$middle

Tips på aktiviteter i bokskogen

Det finns många olika aktiviteter du kan göra med din klass eller grupp i bokskogen, här har vi samlat några tips för dig som är pedagog eller lärare i förskola och grundskola.

Du kan förbereda besöket genom att välja ut en vandring eller en plats som passar gruppen för att upptäcka området. Prata gärna med gruppen om Allemansrätten, om vad du får göra i naturen.

Aktiviteter

Välj en eller flera aktiviteter:

 • Trädens blad ser olika ut. Rita av blad från tre olika träd. Försök ta reda på vad träden heter.
 • Titta på mossa med lupp. Leta på trädstammarna. Hur många olika sorter kan du hitta?
 • Samla 10 olika sorters blad. Sortera dem efter till exempel färg, form, storlek.
 • Leta efter spår av djur. Spår kan till exempel vara fotavtryck, spillning, hår eller boplatser.
 • Hämta knoppar och blommor från olika vilda växter. Titta på dem i lupp och rita av.
 • Vilka fåglar ser du i dammen/skogen? Vad gör de? Är det någon fågel som bestämmer över andra? Titta minst 5 minuter på vad de gör.
 • Undersök ett träd noga. Titta på stammen med lupp. Leta efter småkryp på eller runt trädet. Vilken färg har stammen? Växer det något på stammen?
 • Leta efter en taggig växt och undersök den noga. Rita gärna av den.
 • Blunda eller bind för ögonen. Låt en kompis leda dig till en trädstam. Lukta och känn på stammen. Gå bort från stammen och tag sedan av bindeln. Försök hitta stammen du var vid!
 • Lyssna på ljud! Gå till en tyst plats, sitt ner och blunda en stund. Berätta sedan för varandra vad ni hörde.
 • Leta upp en gammal stubbe. Titta, känn och lukta på den. Rita av den!
 • Hämta saker:
 1. Något mjukt och något grönt.
 2. Något som mot kinden är skönt.
 3. Något vått, något som doftar gott.
 4. Och något som skramlar så smått.
 5. Något som är alldeles nytt för i år.

Utrustning

Papper, penna, lupp, gärna någon låda att samla saker i och eventuellt ögonbindel. Anpassa utrustningen för åldersgruppen.

Tidsåtgång

Minst 1 timme.

Övrigt

Dela in gruppen i smågrupper om cirka 4 elever per grupp. Uppgifterna ska anpassas till gruppens kunskaper. Välj ut de mest intressanta för er!