Låna studiematerial från stadsarkivet

Vill ni arbeta med arkivmaterial i undervisningen, men saknar möjlighet att komma till arkivet? Låna våra arkivlådor/mappar fyllda med kopior av dokument med tillhörande arbetsuppgifter.

Arkivlåda med dokument om emigration.

Stadsarkivet erbjuder arkivlådor/mappar med flera olika teman. De lånas ut gratis till alla skolor inom Malmö stad. Materialet hämtas och lämnas i vår entrédisk på Berggatan 20. Lånetid är max 3 veckor. Lådorna kan användas i såväl grundskola som gymnasiet.

Har ni andra önskemål eller idéer om studiematerial? Kontakta oss så försöker vi hjälpa er.

Våra arkivlådor och mappar