$left
$middle

Egenkontroll för hygienisk verksamhet

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

I begreppet hygienisk verksamhet ingår bland annat massage, hårvård, manikyr, tandvård, piercing, tatuering, permanent make up och akupunktur.

Du som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet och använder skärande och, eller stickande instrument i behandlingen, måste anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen. Anmälningspliktiga verksamheter är enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att arbeta förebyggande för att skydda människors hälsa och miljön från skada. Egenkontrollen ska vara dokumenterad och kontinuerligt utvärderas och uppdateras. Här är det som ska finnas med i egenkontrollen.

Egenkontroll för hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter som inte innebär någon smittorisk och därför inte är anmälningspliktiga – som till exempel frisörer, naprapater, laserbehandlare och massörer – omfattas också av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll. Läs mer

sv