$left
$middle

Egenkontroll för läkemedelsverksamhet

Innan du som företagare börjar sälja läkemedel måste du skapa ett egenkontrollprogram. Du ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt och dokumentera detta.

Läkemedelsverket har tagit fram en mall på egenkontrollprogram för olika försäljningsställen av receptfria läkemedel.

Egenkontrollprogrammet ska

 • finnas innan du börjar sälja läkemedel
 • användas noga och följas av alla anställda som på något sätt kommer att hantera receptfria läkemedel
 • bestå av skriftliga instruktioner, rutiner och checklistor som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik
 • fungera som ett stöd för din personal
 • leda till säker läkemedelshantering
 • alltid vara aktuellt och uppdateras när rutinerna ändras
 • kunna visas för miljöförvaltningen och Läkemedelsverket vid kontroll och tillsyn.

Utbilda personalen om egenkontroll

Nyanställda och tillfällig personal måste få utbildning om regler och rutiner. Du som är ansvarig för verksamheten ska informera och utbilda personalen om egenkontrollprogrammet på exempelvis personalmöten. Utbilda personalen minst en gång per år och när regler eller rutiner ändras.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv