$left
$middle

Egna kontrollen för livsmedelsverksamhet

Att ha en egen kontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet i din verksamhet och samtidigt se till att lagstiftningen följs. Den egna kontrollen innebär att du minskar riskerna för konsumenters och kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din verksamhet.

Mer om egenkontroll inom miljö- och hälsoskydd

Program för den egna kontrollen

Som livsmedelsföretagare bör du ha ett kontrollprogram för att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. Den egna kontrollen ska baseras på god hygienpraxis (GHP) – grundförutsättningarna för att tillverka säkra livsmedel – och de sju principerna i Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Följande bör ingå i ditt kontrollprogram:

 • uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning
 • beskrivning av de rutiner som du har infört i din verksamhet
 • ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet – från inköp till servering/försäljning
 • en faroanalys där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning. Du behöver också bestämma de kritiska styrpunkterna, det till väga de steg i din hantering som måste vara under kontroll för att din mat ska vara säker att äta.

Dokumentationen från den egna kontrollen bör du spara i minst två år och den ska kunna visas upp vid miljöförvaltningens tillsynsbesök.

Olika steg i kontrollprogrammet

Om du följer stegen nedan kommer det resultera i en fullständig journal för den egna kontrollen samt eventuella avvikelserapporter.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv