Arbetsstipendier

Syftet med stipendierna är att främja enskilda kulturutövares möjlighet till konstnärligt arbete och försörjning under den pågående corona-pandemin. Stipendierna ska utgöra ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och statlig nivå.

Ansökan är nu stängd.

Ansökan om arbetsstipendium – ny utlysningsomgång hösten 2020

Stipendiet är på minst 30 000 kr. Stipendiet ges med lika belopp till samtliga stipendiater och kan bli högre, beroende på antalet sökande som uppfyller villkoren.

Sista ansökningsdag är 24 november 2020.

Beslut fattas av kulturnämnden den 16 december 2020. Beslut meddelas under ditt ärende på Mina sidor på malmo.se/sjalvservice.

Utbetalning av beviljat stöd sker inom några veckor. Stipendiet är skattefritt.

Tidigare beviljat stöd

För att motverka de negativa effekterna av corona-pandemin anslog Malmö stad 4 miljoner kronor för att möjliggöra extra stöd till det lokala kulturlivet i Malmö.

2 640 000 kr beviljades i form av arbetsstipendier om 30 000 kr till 88 enskilda kulturskapare i Malmö. Beslut togs den 7 juli 2020 av Kulturförvaltningen.

Tidigare beviljade arbetsstipendier i samband med corona-pandemin (pdf, 660 kB)