$left
$middle

Åtgärder inom kulturstöd med anledning av coronavirus och covid-19

Många kulturaktörer drabbades hårt av corona-pandemin. Malmö stad har genom extra ekonomiskt stöd under 2020 och 2021 gett Malmös kulturaktörer bättre möjligheter att arbeta vidare med corona-säkra arrangemang, digital kommunikation och andra anpassade lösningar. Genom arbetsstipendier har professionella kulturutövare fått extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet i Malmö.

Sidan är uppdaterad senast:

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt genom pågående ärenden på Mina sidor på självservice eller via mejl till kulturstod@malmo.se.

Under 2020 och 2021 har följande extra stöd fördelats

Hantering av beviljat ordinarie verksamhetsstöd och projektstöd

Kulturnämnden och kulturförvaltningen tar stor hänsyn till corona-pandemins effekter i hanteringen och uppföljningen av kulturstödet. I normalfallet kräver vi inte återbetalning av beviljade stöd. Generellt ser vi positivt på alternativa lösningar och omprioriteringar för att möjliggöra genomförandet av arrangemang, aktiviteter och andra insatser.

Ni som fått stöd ska alltid informera förvaltningen vid större förändringar och stämma av kring reviderad planering och budget. Det gäller även om de ändrade planerna orsakats av corona-pandemin.

sv