$left
$middle

Åtgärder inom kulturstöd med anledning av coronavirus och covid-19

Många kulturaktörer har drabbats hårt av corona-pandemin. Malmö stad har genom extra ekonomiskt stöd under 2020 gett Malmös kulturaktörer bättre möjligheter att arbeta vidare med säkra arrangemang för mindre grupper, digital kommunikation och andra anpassade lösningar.

Sidan är uppdaterad senast:

Mer detaljerad information kring hantering av ansökningar, redovisningar och uppföljning kommer att kommuniceras löpande genom denna sida, via e-tjänsterna för kulturstöd och vid behov i samtal med våra handläggare.

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt genom pågående ärenden på Mina sidor på självservice eller via mejl till kulturstod@malmo.se.

Under 2020 har följande åtgärder genomförts

Hantering av beviljat ordinarie verksamhetsstöd och projektstöd

Kulturförvaltningens fokus är att värna det fria kulturlivet och att underlätta för er kulturaktörer att ta sig igenom de svårigheter som orsakas av coronaviruset.

Som central bidragsgivare kommer vi i hantering och uppföljning att ta stor hänsyn till detta och i normalfallet inte kräva återbetalning av beviljade stöd.

Ni som fått stöd ska alltid informera förvaltningen vid större förändringar och stämma av kring reviderad planering och budget, vilket gäller även nu.

Generellt ser vi positivt på kreativa och alternativa lösningar samt omprioriteringar för att möjliggöra genomförandet av arrangemang, aktiviteter och utvecklingsarbete.