$left
$middle

Produktionsstöd för återstart av Malmös kulturliv 2021

Stödet syftar till att rusta kulturlivet i Malmö för en hållbar återstart efter corona-pandemin. Stödet avser framåtriktade insatser som stärker kultursektorns infrastruktur och långsiktiga utveckling och som främjar mångfalden av kulturaktörer och konstnärliga uttryck.

Kulturnämnden beviljade vid sammanträde 15 december 2021 produktionsstöd till 94 kulturaktörer i Malmö.

Ansökan för hösten 2021 är nu stängd.

Redovisning av verksamhet och ekonomi ska göras senast två månader efter avslutat projekt.

Villkor för produktionsstöd

Stödet var en tillfällig åtgärd och ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och nationell nivå.

sv