$left
$middle

Produktionsstöd för återstart av Malmös kulturliv

Stödet syftar till att rusta kulturlivet i Malmö för en hållbar återstart efter corona-pandemin. Stödet avser framåtriktade insatser som stärker kultursektorns infrastruktur och långsiktiga utveckling och som främjar mångfalden av kulturaktörer och konstnärliga uttryck.

Ansökan för hösten 2021 är nu stängd.

Tänk på att

  • Stödet är en tillfällig åtgärd och ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och nationell nivå.
  • En prioritering kommer att göras bland de ansökningar som kommer in.
  • Stöden kommer att fördelas under förutsättning att kommunfullmäktige i november anslår 20 miljoner kronor till kulturnämnden.

Beslut och utbetalning

Beslut om produktionsstöd fattas av kulturnämnden vid sammanträde den 15 december 2021. Beslut skickas ut till samtliga sökande. Utbetalning sker inom några veckor efter beslut.

Redovisning

Stödet ska redovisas efter genomförandet. Länk till e-tjänst för redovisning kommer att publiceras på denna sida i början av 2022.