$left
$middle

Bärighetsklass 4

Bärighetsklassen avgör vilken fordonsvikt som att tillåtna på Malmö stads vägnät. Sedan mitten av 2021 har företag och verksamheter möjlighet att skicka en förfrågan till Malmö stad om att omklassificera vägar till Bärighetsklass 4 (BK4) som tillåter tyngre fordon.

Företag och verksamheter kan löpande skicka in förfrågan till Malmö stad om omklassning till BK4.

Efter att en ansökan skickats in undersöker fastighets- och gatukontoret om den föreslagna färdvägen är lämplig att omklasses till BK4. Om en färdsträcka godkänds läggs den nya bärighetsklassen in i NVDB.

Det går inte att söka dispens för BK4-transporter.

sv