$left
$middle

Reklam, skyltar och ljusanordningar

Du behöver som regel bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar i staden. Om du vill sätta upp skyltar eller ljusanordningar på en offentlig plats behöver du dessutom ett polistillstånd. Det finns också olika typer av reklamplatser och reklamskyltar som du kan använda för att sätta upp reklam.

För att få sätta upp skyltar och ljusanordningar på en offentlig plats krävs polistillstånd.

Du kan även behöva polistillstånd när allmänna reklambudskap riktas mot offentlig plats.

Bygglov för skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom Malmös detaljplanerade områden.

Skyltar på privat mark

Om du ska sätta upp eller väsentligt ändra en skylt på privat mark behöver du alltid fastighetsägarens tillstånd.

Reklamplatser som inte kräver tillstånd

Du har möjlighet att nå ut med information och reklam, i form av exempelvis mindre affischer, utan att något tillstånd krävs.

Läs mer om reklamplatserna och var de finns nedan.

Affischpelare

Affischpelarna finns i varje stadsdel och är till för föreningar, klubbar och arrangörer som vill sätta upp anslag om vad som är på gång.

Föreningstavlor

För föreningar finns det möjlighet att affischera gratis på de så kallade föreningstavlor som finns på olika platser i Malmö.

Tillfällig reklam

Det finns några platser i staden avsedda för tillfällig reklam under två veckor, vid exempelvis cirkusbesök eller andra arrangemang.

Kontakta Malmö stad för att ta reda på vilka platser som finns tillgängliga. För att få sätta upp reklam på dessa platser krävs även polistillstånd.

sv