$left
$middle

Sälja mat och dryck från fordon

Här hittar du en steg för steg-vägledning om hur du som företagare går tillväga för att börja sälja mat från en food truck eller försäljningsvagn på stadens gator, stränder eller i parker (på offentlig plats).

Kontakta Malmö stads företagslots om du har frågor om stegen så kan de ge dig vägledning.

Telefon: 040-34 10 00, vardagar klockan 08.00-17.00.
E-post: foretagslots@malmo.se

sv