Merkostnader för privata utförare inom vård och omsorg till följd av coronapandemin

Riksdag och regering har tagit beslut om statsbidrag till kommuner och regioner under 2020 för att kompensera för merkostnader inom vård och omsorg till följd av covid-19.

Stödet riktar sig till hälso- och sjukvården samt till verksamheter inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Statsbidraget omfattar även merkostnader som uppstår hos privata utförare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det är dock endast kommuner och regioner som kan ansöka om statsbidraget.

Detta räknas som merkostnad

Som statsbidragsberättigade merkostnader räknas bland annat

  • provtagning av personal
  • smittskyddsåtgärder
  • personlig skyddsutrustning.

Mer information om vilka kostnader som omfattas framgår av förordningen om statsbidraget samt av Socialstyrelsens riktlinjer.

Förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner

Socialstyrelsen – Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19

Hur ansökan går till för privata utförare

Socialstyrelsen har aviserat en tredje ansökningsomgång som avser merkostnader under december 2020.

Det är även möjligt att i denna ansökan inkludera merkostnader för perioden 1 februari–30 november 2020 som det inte beviljats ersättning för i de tidigare ansökningsomgångarna. Sista ansökningsdatum är den 30 april 2021.

De berörda privata utförare som vill ansöka om ersättning för merkostnader till följd av covid-19 enligt villkoren för statsbidraget ska skicka in sin ansökan till mikael.kylsater@malmo.se senast den 20 april 2021.