Öppna en uteservering

Om du är café- eller restauranginnehavare och vill ansöka om att öppna en uteservering bör du se till att kommunens riktlinjer uppfylls. Till exempel ska uteserveringen samsas med krav som god framkomlighet för trafikanter. Uteserveringen ska dessutom utformas så att den passar in i stadsmiljön och i vissa fall krävs bygglov.

Kontakta Malmö stad på telefon 040–34 10 00 eller e-post malmostad@malmo.se för att se om platsen är lämplig för uteservering innan du skickar din tillståndsansökan till Polismyndigheten.

Läs mer om ansökan för polistillstånd och om ansökningsavgifter för att få använda kommunens offentliga platser.

Är du osäker på om det krävs polistillstånd för just din uteservering? Kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 114 14.

Riktlinjer för uteservering

Nedan följer de övergripande riktlinjerna för att du ska få sätta upp en uteservering.

Placering och storlek

 • en fri gångyta (generellt två meter bred) utan hinder ska finnas utanför uteserveringen
 • uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till caféet eller restaurangen
 • uteserveringen får inte placeras framför någon annans entré.

Inramning, utformning och färgsättning

 • staket, urnor och i vissa fall bänkar får användas som inramning av uteserveringen
 • inramningen ska vara genomsiktlig och lätt att flytta
 • uteserveringen ska uppfattas som öppen, luftig och flexibel och ska inte övermöbleras
 • inramning och möblemang ska ha neutrala färger och smälta in i stadsmiljön – låt filtar och andra detaljer stå för det färgstarka.

Möbler, bardiskar, markiser och uppvärmning

 • möbler ska placeras direkt på marken, vara anpassade för att stå utomhus, vara lätta att flytta och kunna användas av alla
 • undvik vita plastmöbler
 • bardiskar får ha en maxhöjd på 1,10 meter och en del av disken bör ha en maxhöjd på 0,90 meter för att göra den tillgänglig för alla
 • markiser och värmare som ska väggmonteras kan kräva bygglov
 • det ska finnas en fri höjd under markiser på 2,30 meter
 • värmare ska placeras så att markiser och parasoller kan fällas ihop och får inte sticka utanför uteserveringens yta.

Läs mer i Riktlinjer för uteserveringar i Malmö (pdf, 4 MB)

Uteserveringssäsonger och avgifter

 • Högsäsong för uteserveringar varar från den 1 mars till den 31 oktober.
 • Lågsäsong varar från den 1 november till den 28 eller 29 februari beronde på år.

Avgiften du ska betala beror på säsong samt uteserveringens läge.