Enkät kontrollrapport

Miljöförvaltningen har från och med januari 2018 tagit fram en ny typ av kontrollrapport som skickas till företagare och livsmedelsverksamheter efter en livsmedelskontroll.

Tanken med utformningen är att rapporterna ska se likadana ut över flera kommuner. Malmö testar denna form av rapport tillsammans med några ytterligare kommuner. För att höra lite vad du tycker om rapporten har vi ställt samman några frågor som du gärna får svara på. På så sätt kan vi vidareutveckla rapporten och se om den är tydlig och lättförståelig. Dina uppgifter behandlas anonymt och avidentifieras.

Vi vill ha ditt svar senast den 25 maj. Stort tack på förhand!

1.Tycker du att symbolerna är användbara (de symboler som finns på förstasidan - kryss, bock, förstoringsglas)? * (obligatorisk)
1.Tycker du att symbolerna är användbara (de symboler som finns på förstasidan - kryss, bock, förstoringsglas)?
3. Är innehållet i rutan/rutorna på förstasidan lätt/lätta att förstå?  * (obligatorisk)
3. Är innehållet i rutan/rutorna på förstasidan lätt/lätta att förstå?
5. Vad tycker du om helheten i utformningen av rapporten?
5. Vad tycker du om helheten i utformningen av rapporten?


7. Vi har delat upp informationen i "Avvikelse 1", avvikelse 2" och så vidare. Hur fungerar detta tycker du?
7. Vi har delat upp informationen i "Avvikelse 1", avvikelse 2" och så vidare. Hur fungerar detta tycker du?