Nyhetsbrev december 2020

Här är en kort information till dig inom livsmedelsbranschen från avdelning för livsmedelskontroll på Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Året som gått

Vilket märkligt år 2020 är, och har varit. Världen och Sverige har upplevt att ingenting är sig likt eller som vanligt under coronapandemin. Vår vardag har blivit påverkad av ständiga utmaningar, förändringar och vi har behövt anpassa oss efter olika riktlinjer, nya lagstiftningar och direktiv från myndigheter. Livsmedelsbranschen är inte undantagen, utan har blivit starkt påverkad av pandemin.

I och med covid-19 och det höga trycket på sjukvården har det varit särskilt viktigt att ingen blir sjuk av maten. Ett gemensamt mål, både för er i livsmedelsbranschen, och oss på miljöförvaltningen, är att ingen ska bli sjuk av mat som serveras eller bli lurad av märkning av produkter.

Miljöförvaltningen kontrollerar att ni är medvetna om de risker som finns när ni producerar, serverar eller distribuerar mat ─ och att ni följer livsmedelslagstiftningen. Vi arbetar alltid för att Malmöbor och besökare ska få säkra livsmedel. Miljöförvaltningen ansvarar för kontrollen av de cirka 2 700 registrerade livsmedelsverksamheterna som vi har i Malmö.

Under året har vårt fokus varit på kontroll av allergener, märkning och spårbarhet. Vi har bland annat genomfört fördjupade kontroller för att säkerställa att de som säljer oförpackade livsmedel har tillräcklig kunskap och kan uppge allergena ingredienser i livsmedel de säljer. Resultatet har tyvärr inte varit så bra som vi önskat och vi kommer därför fortsätta med samma fokus även 2021.

Under 2020 har vi även observerat att antalet anmälda misstänkta matförgiftningar har minskat. Vi har funderat på vad det beror. En faktor kan säkert vara att det är färre människor som ätit mat på restaurang. En annan faktor kan vara att vi överlag - både livsmedelspersonal och konsumenter - blivit bättre på att hålla bra hygien och tvätta händerna. Att människor stannat hemma vid minsta symtom på sjukdom, och på så vis inte riskerat att smitta livsmedel, eller att ni livsmedelsföretagare har jobbat hårt med att hålla en hög standard gällande hygienen och livsmedelssäkerheten, är säkert bidragande orsaker till att färre har blivit matförgiftade.

RASFF

Under året har vi fått in hundratals klagomål, misstänkta matförgiftningar och allergiska reaktioner. Dessa ärenden är något vi prioriterar högt eftersom de oftast kommer direkt från Malmöborna. Alla klagomål är dock inte lokala, utan vi samarbetar även med myndigheter i andra länder över hela världen. Livsmedel transporteras långt innan de når våra tallrikar och om något gått fel i produktion eller distribution krävs snabba åtgärder. Inom EU används varningssystemet RASFF (Rapid Alert System For Food and Feed) för att vi snabbt ska kunna identifiera både varor och leverantörer för att kunna få bort skadliga livsmedel innan de når konsumenterna. Kanske har du berörts av ett sådant ärende under året och därför varit i kontakt med oss? Det viktigaste är då att ert spårbarhetssystem fungerar så att vi tillsammans kan hjälpas åt att återkalla dessa livsmedel från marknaden. Läs mer om RASFF på livsmedelsverkets hemsida.

Digitala kontroller

Under pandemin har vi anpassat våra kontrollmetoder och gjort vissa inspektioner digitalt. Några verksamheter, till exempel äldreboenden, har inte varit lämpliga att kontrollera på plats. Då har vi behövt tänka om och hitta nya vägar. Därför har vi genomfört en del kontroller helt eller delvis digitalt. Rutiner, processer och märkningsgranskning med mera går utmärkt att kontrollera på distans.

E-handeln har ökat under pandemin

Eftersom samma regelverk gäller även vid e-handel, kommer vi att lägga mer fokus på detta framöver för att säkerställa att livsmedlen går att spåra och att informationen är korrekt. Läs mer om e-handel.

Anmäl ändringar och avslut

Om du har avslutat eller gjort stora förändringar i din livsmedelsverksamhet är det viktigt att du hör av dig till oss.

Sista dag att anmäla är den 31 januari

Tänk då på att meddela detta till miljöförvaltningen snarast, allra senast den 31 januari. Då slipper du betala kommande årsavgifter. Till blanketten om ändringar eller upphörande.

Trängselkontroller i Malmö

Sedan mitten av april arbetar vi med er som har servering till allmänheten; att ni följer de nya lagar och regler som har tillkommit med anledning av pandemin. Detta gör vi både förebyggande med råd och information till alla som bedriver verksamhet, men även genom kontroller att lagstiftningen följs.

Kontroller av trängsel sker i första hand vid tillfällen när det är mycket folk i rörelse och vi får mycket tips från allmänheten om var vi bör ha extra koll.

Vi är väldigt nöjda med det stora ansvar som de allra flesta verksamheter har tagit och i de fall vi hittat brister åtgärdas dessa oftast omgående. Ingen vet exakt hur länge vi kommer behöva leva med dessa restriktioner men det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska smittspridningen. Läs mer om trängselkontrollerna.

Enheten för trygghet och samordnad tillsyn


Från och med den 1 juni 2020 är Tryggare Malmö en del av ordinarie verksamhet hos miljöförvaltningen i en ny enhet: enheten för trygghet och samordnad tillsyn.

Enheten arbetar för att öka tryggheten i Malmö och för att skapa rättvisa villkor för företagande och motverka den illegala ekonomin i Malmö genom att samagera med olika myndigheter. Läs mer om Tryggare Malmö.

Tipsa oss

För att kunna bedriva detta arbete framgångsrikt är det värdefullt för oss att få in tips. E-posta om du har tips på sådant som vi kan behöva titta närmare på till livsmedel@malmo.se

Vill du komma i kontakt med oss?

Du hittar mycket information om livsmedelskontroll, lagar och regler här.

Malmö stads Facebook gör vi ibland inlägg om nyheter.

Du når oss också på servicetelefon 040-34 20 42 eller mejla oss på livsmedel@malmo.se

God jul och gott nytt år

Nu fortsätter vi hjälpas åt.
Vi håller i och vi håller ut, så kan vi förhoppningsvis se fram emot
en god jul och gott nytt år!