Publicerad 2019-05-27 09:48

Senast uppdaterad 2019-12-23 11:07

Rökförbud på uteserveringar

Cafébord på uteservering med No smoking-skylt. Foto: Colourbox.

Den 1 juli 2019 trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir tillståndsplikt för tobaksförsäljning och fler rökfria utomhusmiljöer. Det är i och med den nya lagen förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Lagen berör många verksamheter

Den 1 juli 2019 trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att:
• rökning av tobak är förbjudet på uteserveringar
• rökning av andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor, är inte längre är tillåten på uteserveringar
• mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får inte mat eller dryck serveras.

Det är restaurang- och caféägaren som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på uteserveringen. Genom att plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning, och genom information till gästerna som verksamheten kan bidra till att förbudet efterlevs.

Rökförbudet omfattar mer än bara cigaretter

Riksdagen har genom lagen beslutat att fler produkter för rökning än tobak inte längre får användas på uteserveringar. Från det att lagen trädde i kraft den 1 juli 2019 får inte gäster på uteservering, utöver cigaretter och cigarrer, använda:
• e-cigaretter
• vattenpipor, med eller utan tobak
• annat som till användningssättet motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak

Varför infördes förbudet?

Syftet med nya lagen är att begränsa hälsorisker och olägenheter och att skydda särskilt känsliga personer, till exempel allergiker samt barn och unga. Genom att rökning förbjudits på uteserveringar blir det fler människor som inte blir utsatta för rök och fler får möjlighet att vistas där, utan att drabbas av rökens negativa effekter. Sedan 2005 råder rökförbud inne på restauranger och lagstiftaren vill nu ta ytterligare ett steg mot ett rökfritt samhälle.

En god arbetsmiljö för anställda

Genom förbudet slipper också anställda på restauranger och caféer att utsättas för gästernas tobaksrök. Sedan rökförbudet inomhus infördes år 2005 har anställda och gäster fått en bättre miljö att vistas i.

Folkhälsomyndigheten

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter beskrivs utförligt på riksdagens sida.


Har du frågor kan du kontakta miljöförvaltningens avdelning för miljö- och hälsoskydd, tel 040-34 35 15, vardagar kl 09.00-12.00, 13.00-15.30.
E-post: miljo@malmo.se