Köpa tomt för din verksamhet

Malmö stad erbjuder tomtmark till försäljning för nyetablering av kontor och småindustri. Här finns ledig och upplåten mark inom de verksamhetsområden som Malmö stad ansvarar för.

Frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser handläggs
av fastighets- och gatukontoret, övriga etableringsfrågor av näringslivskontoret. Klicka vidare i menyn för att se aktuella markområden.

Kommande område

  • 11 Norra Hamnen
  • Fosie
  • Fortuna hemgården etapp 1
  • Fortuna hemgården etapp 2
  • Kristineberg
  • Tullstorp