10 Vintrie park

Verksamhetsområde väster om Pildammsvägen, norr om Vintrievägen.

Kartbild visar lediga tomter på Vintrie Park industriområde.

Markägare:
Planläge:
Ändamål:

Malmö stad
fastställd
kontor

Priserna är beroende på läget inom detaljplaneområdet och den
byggrätt som detaljplanen medger. Tillägg för reklamlägen kan förekomma.

Priserna är inklusive förrättningskostnader men exklusive anslutnings-
och bygglovsavgifter.

Etableringar inom området

Ikea Fastigheter AB
Peab