7 Valdemarsro Östra

Område i norra Malmö, söder om Malmö golfbana,
norr om Vattenverksvägen.

Svågertorps industriområde

Markägare:
Planläge:
Ändamål:
Tomtstorlek:

Malmö stad
fastställd
småindustri, kontor, lager
2 000-6 000 kvm

Priserna är beroende på läget inom detaljplaneområdet och den byggrätt som detaljplanen medger. Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Reduktion av priset  kan ske då markanvändningen är begränsad eller extraordinära grundförbättringsåtgärder erfordras.

Priserna är inklusive förrättningskostnader men exklusive anslutnings- och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter.

Etableringar inom området

AVA AB
First New Media
IEAB Installationsentreprenören AB
LK Vision
Lokallager
Mark & Miljö AB
Montagegruppen
Projektfabriken Sverige AB
Texaq AB