Egenkontroll för icke anmälningspliktiga verksamheter

Du som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet är enligt lagen - miljöbalken - skyldig att göra olika saker för att skydda människors hälsa och miljön. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten förebygger och följer miljöbalkens krav. Miljöförvaltningen rekommenderar att egenkontrollen utformas enligt denna information.

Dessa rekommendationer riktar sig till dig som bedriver icke-anmälningspliktig verksamhet, såsom massage, manikyr, pedikyr - där det inte används skärande eller stickande verktyg. Den som driver sådan verksamhet, som tatuering, permanent makeup, piercing med mera omfattas av striktare lagstiftning och ska anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen.