FÖRENINGSCENTER

Nobel 21

Gemenskap, engagemang och samverkan – en brygga mellan föreningar, staden och civilsamhället. Det är när olika perspektiv och kunskaper möts som det sker verklig förändring.

Föreningscentret är en en plattform för nya idéer och resultatet av ett samarbete mellan Malmö Ideella och Malmö stad och är en del av Malmöandan*. En levande plats för möten, arbete och olika typer av arrangemang. Plattformen ska underlätta kommunikationen och relationen inom förenigslivet och mellan idéburen sektor och Malmö stad. På så sätt vill vi bana väg för ett starkare föreningsliv.

Vem vet var framtiden skapas – på en workshop, i ett möte eller över en kopp kaffe?

Lokaler för alla

Föreningscentret består av möteslokaler, café och kontor. Under vardagar är det öppet för studiebesök, lokalvisning och spontana besök. Alla som har intresse för föreningslivet och idéburen sektor är välkomna.

Se vad som pågår just nu.

Workshops och konferenser

Föreningscenter erbjuder workshops och konferenser för föreningslivet och Malmö stads förvaltningar. På så vis delas kunskaper och erfarenheter och det skapas en möjlighet att utvecklas tillsammans.

Evenemang och möten

Kontorslokaler för föreningar

På föreningscentret kan föreningar hyra lokaler i en miljö där det är lätt att hitta sätt att samverka och växa tillsammans.

Vill du veta mer om Föreningscenter Nobel 21? Kontakta oss!

*Malmöandan är en överenskommelse mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö. Syftet är att förenkla och förbättra samverkan för att stärka invånarnas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv.