Hållbart företagande

Foto: Colorbox

Malmö har redan kommit långt i arbetet att skapa den hållbara staden, och kommunen och företag samverkar för att bryta ny mark. Hållbarhetsutmaningen kräver nytänkande och innovation i samverkan, som i sin tur skapar nya marknadsmöjligheter.

På dessa sidor kan du få tips om hållbart företagande. Se i vänsterspalten om till exempel sätt att spara energi, om hållbara transporter och trafik och andra tips nedan.

  • En förutsättning för hållbart företagande är naturligtvis att de krav som ställs i miljöbalken följs. Miljökrav för företag och verksamheter
  • Det finns en hel del du kan göra för att miljöanpassa ditt företag. Här är till exempel tips från Energikontoret Skåne: Miljöanpassa kontoret (pdf, 1.5 MB)

Malmöborna efterfrågar hållbara alternativ
Här finns tips för dig som driver livsmedelsföretag

Här är några exempel där Malmö stad och näringslivspartners tillsammans kommit långt med att skapa den hållbara staden.

Foto: Åsa Hellström

Bo01/Västra hamnen

Bo01/Västra hamnen har med sitt läge vid havet, sin spektakulära arkitektur och 100 procent lokalt förnyelsebara energilösningar nått stjärnstatus som ekostadsdel. Den första etappen stod klar 2001, och har fortsatt att växa in mot staden med fortsatt starkt fokus på hållbar utveckling. Grönytefaktorn är hög, dagvattnet löper i öppna kanaler och biltrafiken är begränsad. Mitt i området ståtar Turning Torso, 154 meter högt med stark hållbarhetsprofil. Den goda kommunikationen mellan kommunen och byggherrar är en stark drivkraft i innovationsarbetet i området.
Läs mer om Västra Hamnen här »

Foto: Tor Fossum

Augustenborg

Augustenborg som uppfördes 1948-1952, har fått ett lyft i ett unikt omställningsprojekt där de boende varit delaktiga i omvandlingen av området. Park- och trafikmiljöer har byggts om, bostadsgårdar och fasader har förnyats efter planering tillsammans med de boende. Den biologiska mångfalden har ökat, till exempel genom anläggandet av gröna tak och dagvattensystem. En stor solvärmeanläggning och ett urbant vindkraftverk bidrar till energiförsörjningen. Den lokala skolan har fått en hel del miljölösningar och en bilpool har startats.
Läs mer om Augustenborg här »

Senast ändrad: 2017-09-19 09:35